اصطلاحاتی در مورد رنگ ها در زبان انگلیسی وجود دارد که دانستن آن خالی از فایده نیست.


Black
Black as coal:                               شدیداً تاریک یا پلید و شیطانی
[Her heart is black as coal.]
قلب سیاهی دارد.
Black as the night:                        شدیداً تاریک
[My bedroom is always Black as the night.]
اتاق خوابم همیشه تاریکه.
Black out:                                    بی‌ هوش کردن، از هوش بردن
[High elevation tends to make me black out.]
بلندی حالمو بد می‌کنه.

Black out:                                   خاموشی مطلق (بر اثر قطع برق)
[The electricity went off and caused a black out.]
برق رفت و همه جا خاموش شد.
to Black list someone:               کسی را در لیست سیاه گذاشتن
[He can’t find work because he was black listed.]
نمی ‌تونه کار پیدا کنه چون اسمش رفته تو لیست سیاه.
*معادل [black ball someone] هم به همین معناست. سابقه لیست سیاه به دوره مک کارتی برمی‌گردد. در آن زمان هر کس تصور می‌شد کمونیست است نامش را در لیست سیاه می‌ نوشتند و سپس او را می‌ کشتد.

to Give someone a black eye:     کبود کردن چشم کسی

[I made a comment his friend and he gave me a black eye!]
در مورد دوستش یه چیزی گفتم اونم محکم کوبید پای چشمم.
Black and white:                           پلیس، ماشین پلیس
[A black and white pulled up to the curb.]
یه اتومبیل پلیس کنار جاده توقف کرد.
*سابقاً در بعضی از جاها ماشین ‌های پلیس سیاه و سفید بوده است به همین دلیل گاهی اوقات از این اصطلاح برای خود پلیس هم استفاده می ‌کنند.


Blue
Blue
What in blue blazes? :                   از سر تعجب و ناراحتی
[What in the blue blazes is going here?]
وای خدای من، این جا چه خبره؟
Blue:                                            افسرده، غمگین
[I’m feeling sort of blue.]
امروز حال خوشی ندارم، پکرم.
Out of the blue:   یکهو از جایی خارج شدن
[The other driver appears out of the blue.]
آن یکی ماشین معلوم نیست از کجا پیداش شد.


Gray
Gray area:                                    موضوع گنگ و مبهم
[I’m having trouble answering you because that’s a gray area.]
برای جواب دادن به سوال شما مشکل دارم چون سوالتان گنگ و مبهم است.
Gray matter:                                 مغز، مخ، هوش
[I don’t know why he makes such stupid mistake; I guess he just doesn’t have much gray matter.]
نمی ‌دونم او چرا همچین اشتباه احمقانه ‌ای کرد، فکر می‌کنم اصلاً مخ نداره.


Green
Green:                                          تازه ‌کار
[I wouldn’t hire him if I were you, He’s really green.]
اگه جای شما بودم استخدامش نمی‌کردم، واقعاً تازه‌کاره.
to look Green around the gills:      مریض و ناخوش به نظر رسیدن
[What’s wrong with you? You look green around the gills.]
چته؟ ناخوش به نظر میای.
*این عبارت برای ماهی ‌ها استفاده می‌شد و gill به آبشش ماهی می ‌گویند و وقتی دور آبشش ماهی سبز باشد معلوم می‌ شود ماهی مریض است و قابل خوردن نیست… اما حالا دیگه در مورد آدما هم استفاده می‌شود.
Green with envy:                            به شدت حسادت کردن
[When I told her the news, she was absolutely green with envy.]
وقتی خبر را بهش گفتم کاملا معلوم بود از حسادت داره می ترکه.


Pink
In the pink:    سرحال بودن
[You look you’re in the pink today.]
امروز خیلی سرحال و قبراق به نظر می ‌رسی.
Pinky:   انگشت کوچک
[He always wears a ring on his pinky.]
همیشه تو انگشت کوچیکش یه حلقه داره.
Tickled pink:                                  هیجان زده
[When H heard about your new job, I was tickled pink.]
وقتی خبر کار تازه ‌ات را شنیدم خیلی هیجان زده شدم.


Purple
Purple passion:                              آرزو داشتن، به شدت علاقمند بودن
[I have purple passion to become an actor.]

آرزو دارم بازیگر بشم.

 


Red
Beet red:                                        خیلی قرمز، شدیداً سرخ
[She turned beet red from embarrassment.]
از تعجب رنگ لبو شد. (این اصطلاح را خود ما ایرانی ‌ها هم می‌گوییم.)
Catch someone red-handed:             سر بزنگاه مچ کسی را گرفتن
[I know he’s guilty. I caught him red-handed.]
می ‌دانم گناهکاره. خودم سر بزنگاه مچشو گرفتم.
To paint the town red:   مهمانی رفتن
[We are going to paint the town red tonight.]
امشب داریم می‌ریم مهمونی.
Red:                   کمونیست
[I think he’s a Red.]
فکر کنم اون یه کمونیسته.
Red hot:                                          فوق العاده
[The team is red hot.]
اون تیم معرکه ‌اس.
Red neck:                                        متعصب، مرتجع
[His father is a real redneck.]
پدرش واقعاً آدم متعصبیه.
To see red:                                    عصبانی شدن
[When I saw her with someone else, I saw red!]
وقتی او را با یکی دیگه دیدم خونم به جوش آمد.


White
White-lie:                                          دروغ مصلحتی
[I didn’t want to go to work today, so I told my boss a white lie.]
امروز نمی‌خواستم برم سرکار، این بود که به رئیسم یه دروغ مصلحتی گفتم.


Yellow
Yellow:                                               ترسو
[You’re not going to confront her? What are you, yellow?]
نمی‌خوای باهاش روبرو بشی؟ چی هستی؟ یه بزدل؟

امیدواریم مورد استفاده شما زبان دوستان قرار گرفته باشد J

 

دانـــــلود

  • 558 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو

امار